Fizička aktivnost put do zdravlja

Fizička aktivnost je osnovni smisao rekreacije i kao svojevrsni vid razonode i zabave putem koje težimo ostavrenju zadanog cilja. Sadržajem...

Prodaja suplemenata penje se do rekordnih visina

Prodaja suplemenata se odvija u dva maloprodajna kanala: konvencionalnom kanalu i prirodno poboljšanom maloprodajnom kanalu. Prodaja suplemenata porasla je usled svetske...