• Beta K

    Beta K kao dodatak beta-alaninu i kreatinu povećava maksimalnu izlaznu snagu. Zaključeno je da povećani izlaz može biti rezultat poboljšanog puferovanja vodoničnih jona zbog povišenih koncentracija karnozina. Upotreba beta-alanina za povećanje mišićnog kernozina nudi način da se poveća potencijal za anaerobno vežbanje.

     Beta-alanin i histidin su dve komponente koje čine karnozin. Histidin je već prisutan u velikim količinama u skeletnim mišićima, tako da beta-alanin deluje kao faktor koji ograničava brzinu konverzije kernozina. Kernozin je veoma efikasan u puferovanju jona vodonika odgovornih za stvaranje opekotina mlečne kiseline. Povećanje mišićnog karnozina suplementacijom beta-alanina može odložiti umor i poboljšati mišićne aspekte atletskih performansi.

    Beta K

    4.980 RSD

Main Menu