Cregaatine i njegov značaj?

CregAAtine je nastao kao kombinacija kreatina i prekusora kreatina GAA. CregAAtine  poboljšava funkcije mozga i snagu.