Hrono ishrana način za lečenje gojaznosti

Hrono ishrana funkcioniše, tako da optimizuje metabolizam, time što se unos hranljivih materija usklađuje sa akrofazama metaboličkih ritmova. Kako bi se...