Prodaja suplemenata penje se do rekordnih visina

Prodaja suplemenata se odvija u dva maloprodajna kanala: konvencionalnom kanalu i prirodno poboljšanom maloprodajnom kanalu. Prodaja suplemenata porasla je usled svetske...