Vizuelna percepcija – Razvoj kognitivne sposobnosti

Vizuelna percepcija odnosi se na sposobnost mozga da shvati ono što oči vide. Ovo se ne odnosi na oštrinu vida...