Vitamin E gde se nalazi i zašto je bitan?

Vitamin E deluje kao antioksidant, hvatajući slobodne elektrone - takozvane slobodne radikale -  koji mogu oštetiti ćelije. Takođe, poboljšava imunološku...